Astrotyp

Astrotyp je typologie osobnosti podle principů Feng Ren Shui. Charakter člověka, nadání, silné stránky, výbava, zaměření, volba životní cesty.

Prvním nádechem každý člověk nasaje energii času, která ho poté provází celým životem. To, jaká je energie v čase zrození, takovým způsobem by měl člověk žít, aby byl v souladu se svými energiemi a aby se nevyčerpával. V podstatě se dají díky astrotypu zjistit a nastavit všechny záležitosti samotného bytí a středu člověka.

Astrotyp dává odpovědi na otázky spojené s harmonií člověka a jeho životem. Ukazuje, jaký člověk je.

Vždy mě naplní pocit štěstí, když klientovi dojde, jaký je, jak je to jednoduché a že to vůbec není divné, že je to naopak skvělé, být takový, jaký je. To jsou ohromné pocity úlevy. No a potom si můžeme říct, že pro to všechno, aby byl sám sebou, potřebuje dělat toto a toto, tímto a oním způsobem, potřebuje takového a makového partnera, rodinu, koníčky, určitým způsobem nastavena pravidla, potřebuje vědět kde a jak má bydlet, jaké si zadávat životní cíle. A to všechno dohromady tak, aby to fungovalo a zajistilo pěknou budoucnost.

Astrotyp

Astrotypem se řeší jak celkové nastavení života, tak i dílčí potíže. Nemusíme hned probírat vše, na to by ani jedno sezení nestačilo. Výklad astrotypu probíhá rozhovorem. Může být také vypracován astrotyp v písemné podobě.

Výběr povolání nebo kariéry

Volba ideálních oblastí a mantinelů pro výběr povolání podle zákonů Feng Ren Shui

Výběr povolání

Určitě znáte ten krásný pohled na člověka, když něco tvoří a jde mu to jakoby samo. Pravděpodobně byl k této činnosti "povolán".

Každý jsme se narodili s určitými talenty a ty máme rozvíjet, těmi máme žít, to je to štěstí, naše životní cesta.

A každý máme ty talenty jiné. Nemáme se proto řídit okolím, co kdo dělá, co je zrovna populární, ale máme dělat to, k čemu jsme stvořeni.

Typologie Feng Ren Shui to umí nalézt a každému konkrétně doporučit. Nejenom zvolit povolání/kariéru, ale také jakým způsobem ho provozovat. Někdy stačí stávající práci začít dělat jinak a najednou to jde.

Výběr školy a koníčků pro dítě

Děti před nástupem dospívání jsou na vrcholu svého rozvojového potenciálu. V tomto období by měly, v rámci svých individuálních kapacit, poznat co největší pestrost světa. Obsáhnout z každé oblasti něco, aby zjistily, co vše nabízí ten velký svět.

V tomto časovém období jsou ve vrcholné fázi dřeva. Můžeme si představit rostlinu ve fázi dřeva, jak roste, rozpíná se do všech stran a s nastupující fází ohně se na rostlině tvoří květ. Jedno velmi silné konkrétní místo, na které se zaměří veškerá pozornost. A toto je zpodobnění dospívání, lidský jedinec si v tomto období vybírá to jedno, pro co se nadchne.

Příroda je k nám milosrdná, protože nám v tento čas, čas před potřebným rozhodnutím, umožňuje vidět to jedno, ten konkrétní cíl, a to právě nejzřetelněji v době před nástupem puberty, ve fázi dřevěného draka, který je, při správných podmínkách, schopen toho z výšky vidět opravdu hodně.

Výběr školy a koníčků pro dítě

Děti v tomto věku mají nejsilněji vyvinutou schopnost vidět své poslání. Spolu s dětským – dračím - nadhledem a zápalem a se znalostí zákonů Feng Ren Shui je možné společnými silami najít tu správnou cestu pro další směřování dítěte a s tím spojenou volbu školy a koníčků.

Volba budoucího povolání na základní škole je téměř nejzásadnějším milníkem v lidském životě. Různé příběhy by určitě každý z nás mohl vyprávět hodiny.

Korelát

Korelát jsou Feng Ren Shui výpočty a poradenství v oblastech partnerských, rodinných, pracovních a jiných vztahů

Korelát

Člověk na světě není sám, ale žije v interakcích s ostatními, v různých společenských komunitách. Prolínají se zde různé vztahy, vazby, závislosti, tradice, minulost, lásky, záště… Všechny tyto spletence souvislostí každého ovlivňují a "Čert, aby se v tom vyznal".

Pro lidské společenství byla od pradávna prioritním základem rodina. Tak to máme zakódováno ve svých genech. Můžeme se tvářit, že to tak nepotřebujeme, ale to je tak všechno. Tudíž si v pravé podstatě nic nenalžeme, a to nám tedy moc stability do našich životů nedává. Když pořádně neznáme naše kořeny, je mnohem těžší najít sebe. Pořádně tedy nevíme, kdo jsme a co chceme a ti vedle nás jsou na tom podobně. Neslyší sebe ani ostatní a jak se pak máme domluvit?

A je tady návod. Máme přírodu, máme vesmír, a to se nemění, tudíž se pořád můžeme navrátit k věčně trvajícímu prapůvodu. Naše čiré pocity jsou pravdou. Dávní Mistři zaznamenávali svá pozorování přírody. Učení Feng Ren Shui je o těchto přepisech. Když je budeme číst a u toho vnímat své pocity, můžeme najít způsob, jak napojit své životy na svou pravou podstatu, Univerzum, harmonii...

A korelát nám v tom může pomoci. Korelát je výpočet energií dvou entit a jejich vzájemné působení.

Korelát ukazuje různé kombinace vlivů, které se ovlivňují. Lze z něj vyčíst, jak se dvě entity mají vzájemně rády, jak se rozčilují, hádají, mlčí, mučí, podporují, sbližují, nudí, rozohňují, a to v různých situacích různě. Výčet by byl nekonečný.

Zjednodušeně řečeno, korelát a jeho interpretace, nám řekne o vztahu úplně vše. A co hlavně, dá nám návod, jak se v tom vztahu chovat a jednat, jak ho nově vnímat a harmonizovat. Korelát nám dává možnost pochopit toho druhého a odpovídá na otázky typu Proč? Co? Jak?

 • u vícečetných skupin se vypočítává víc korelátů
 • tři členové, tři koreláty, čtyři členové, šest korelátů
 • korelát ukáže, jak tyto skupiny fungují a dává možnosti zajímavých úprav

Nedokážou-li například na bázi komunikace spolu jednat matka a dítě, i když v oblasti intelektu problém není, může v této situaci pomoci otec či další dítě, aby tento nepříjemný svár vyrovnali a může být pohoda. Takto to může fungovat i ve firmách a kdekoli jinde.

Výběr vhodného data pro důležitou událost

Výběr vhodného data pro důležitou událost

Na úplném počátku čehokoli se nově vzniklá energie přenáší do průběhu celého fungování dané věci, až do jejího konce.

Proto, chceme-li ovlivnit věci, na kterých nám záleží, máme možnost si dopředu vypočítat jejich vzniknuvší energii a tu si pro své potřeby upevnit tak, aby pracovala pro naše budoucí záměry.

Například bude-li chtít někdo uzavřít sňatek, tak by měl zvažovat, co společného chtějí s partnerem vytvořit. Každý vztah to má jinak. Někdo chce děti a vést je k něčemu, někdo chce děti a umožnit jim šťastné dětství, někdo chce obojí, někdo chce mít partnera na celý život, někdo chce s partnerem provozovat rodinný podnik, někdo chce s partnerem cestovat a tak dále.

Ve všech případech se jedná o manželství, ale každé z nich pro svou podporu potřebuje jiné podmínky.

Jinak se bude dařit usedlému vztahu v podmínkách impulzivního tygra než vepře opečovatele.

Vhodné datum se vybírá po důkladném zhodnocení celé situace a souvislostí.

Za důležité události můžeme považovat například sňatek, výběrové řízení, nástup do zaměstnání, koupi nemovitosti, stěhování, oznámení nějaké noviny, zahájení jakéhokoli počátku, zrodu, porodu.

Pokud není možnost si datum zvolit, je možné si ho zharmonizovat a upevnit tak, aby pracovalo pro nás.

Vypracování Business plánu

Feng Ren Shui Business projekt na zajištění a fungování podnikání

Vaše podnikání by ideálně mělo odpovídat vašim energiím.

A podle vašich energií by se měl nastavit celý podnikatelský plán, který zahrnuje:

Feng Ren Shui Business plán se vyplatí vypracovat, jak v případě nově vznikajícího, tak i zaběhlého podnikání.

Když ve skupině lidí něco nehraje, velmi pomáhá, když se kromě prostorových úprav vyladí také samotné rozmístění lidí, upraví se způsob jejich práce, nastaví se komunikační mechanismy a celkově řád a způsob vedení.

Vypracování Business plánu

Feng Ren Shui uspořádání prostoru

Posouzení energií a návrhy úprav prostoru, vycházející ze zákonů Feng Ren Shui. Byty, domy, chaty, pracovní prostory, pozemky, zahrady.

Feng Ren Shui uspořádání prostoru

Člověk žije v časoprostoru. Čteme to již ze samotného názvu:

Feng = Čas
Ren = Člověk
Shui = Prostor

Čas a prostor na člověka působí neustále, čas rychleji, prostor mohutněji. Pro Feng Ren Shui poradce je nezbytné se všemi třemi složkami pracovat současně. Nelze žádnou část opominout.

Navrhuji-li prostor, měla bych vědět, pro koho, k jakému účelu a v jakém čase.

Vliv prostoru na náš život nelze opomíjet. Má nesmírnou sílu, která ovlivňuje náš život. To, co se odehrává v prostoru, se propisuje do samotného života a naopak.

Má-li někdo v prostoru v zóně vztahů chaos a nepořádek, nemůže se divit, že se ve stejných podmínkách odehrávají jeho vztahy.

Nejčastější návrhy úprav prostoru podle energií Feng Ren Shui:

Klientům nabízím dvě úrovně služeb návrhu uspořádání prostor:

Zjednodušené služby posouzení energií prostoru

 • návštěva místa
 • výpočet všech potřebných energií prostoru a člověka
 • vypracování plánu s Feng Ren Shui energiemi prostoru
 • ústní zhodnocení a doporučení

Komplexní služby posouzení energií prostoru

 • návštěva místa
 • výpočet všech potřebných energií prostoru a člověka
 • vypracování plánu s Feng Ren Shui energiemi prostoru
 • ústní zhodnocení a doporučení
 • + klient dostává navíc Projekt Feng Ren Shui

Projekt Feng Ren Shui (komplexní služby) zahrnuje:

Posouzení energií a návrhy úprav, vycházející ze zákonů Feng Ren Shui, mají za cíl vytvořit harmonické prostředí pro konkrétní osoby. Nezáleží na tom, jaký kdo má vkus, ale na tom, aby se prostor kamarádil se svým obyvatelem a podporoval jeho energie a aktivity.

Yi Jing / I-Ťing / Kniha proměn

Pro ty, kteří se již někdy setkali s pojmem Hexagram a chtěli by za pomoci Knihy proměn zhodnotit nějakou důležitou otázku, nabízím vhled do situace pomocí metody Yi Jing. Více v Blogu.